Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

434/STNMT-KHTC
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo KH tổ chức hội nghị thi văn nghệ - thể thao và sơ kết công tác thi đua khen thưởng cụm thi đua số III năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
15/05/2019
15/05/2019
Số hiệu Trích yếu