Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

433/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trường Trung học sơ sở xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
15/05/2019
15/05/2019
Số hiệu Trích yếu