Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

434/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
15/05/2019
15/05/2019
Số hiệu Trích yếu