Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1348/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Đề án mô hình Trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
15/05/2019
15/05/2019
Số hiệu Trích yếu