Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1347/UBND-TH
V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục bàn giao đưa vào khai thác sử dụng Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
15/05/2019
15/05/2019
Số hiệu Trích yếu