Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

117/TTr-STNMT
Về việc thẩm định dự toán kinh phí xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên áp dựng từ ngày 01/01/2020 cho thời kì ổn định 5 năm ( từ 2020 đến 2024)
Văn bản sở
Tờ trình
16/05/2019
16/05/2019
Số hiệu Trích yếu