Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

98/BC-STNMT
Kết quả thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của TTCP trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
14/05/2019
14/05/2019
Số hiệu Trích yếu