Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

136/QĐ-STNMT
V/v kiểm tra công tác cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc phạm vi khu đất 19.063,9m tại bản Huổi Phạ P Him Lam TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
10/05/2019
10/05/2019
Số hiệu Trích yếu