Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1302/UBND-KTN
V/v khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ quyết toán công trình bãi xử lý rác thải trung tâm huyện lỵ và các xã vùng lân cận huyện Mường Nhé
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
10/05/2019
10/05/2019
Số hiệu Trích yếu