Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

425/STNMT-KHTC
V/v góp ý kiến đối với dự thảo quyết định ban hành KH thực hiện Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
10/05/2019
10/05/2019
Số hiệu Trích yếu