Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

421/STNMT-KS
V/v Tham gia thẩm định hồ sơ đăng ký thu hồi cát làm VLXDTT trong diện tích đất của dự án đầu tư XD công trình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
10/05/2019
10/05/2019
Số hiệu Trích yếu