Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

420/GM-STNMT
Phối hợp kiểm tra thực hiện khu vực đăng ký khai thác đá làm vật liệu XD thông thường trong diện tích dự án XD công trình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
10/05/2019
10/05/2019
Số hiệu Trích yếu