Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

417/STNMT-KS
V/v cho chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại khu vực bãi màu Nậm Thanh và đội 19, xã Noong Luống huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
10/05/2019
10/05/2019
Số hiệu Trích yếu