Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

229/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
06/05/2019
06/05/2019
Số hiệu Trích yếu