Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

134/QĐ-STNMT
V/v hủy bỏ GCNQSD đất, QSH nhàn ở và tài sản khác gắn liền với đất của trường Mầm non Tả Sìn Thàng tại xã Tả Sìn Thàng huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Hủy giấy chứng nhận
Quyết định
09/05/2019
09/05/2019
Số hiệu Trích yếu