Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

408/GM-STNMT
Kiểm tra hiện trạng khu đất đề nghị hoán đổi một phần diện tích đất của Ban chỉ huy Quân sự huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
08/05/2019
08/05/2019
Số hiệu Trích yếu