Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

109/TTr-STNMT
V/v giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
08/05/2019
08/05/2019
Số hiệu Trích yếu