Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

220/VPUB-QTTV
V/v đề nghị xác nhận, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền đền bù, bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường dạo, leo núi khu du lịch Pá Khoang (hạng mục nhánh đường từ bản kéo đến đảo hoa)
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
07/05/2019
07/05/2019
Số hiệu Trích yếu