Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1268/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
07/05/2019
07/05/2019
Số hiệu Trích yếu