Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

410/QĐ-UBND
v/v cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Điện Biên tại địa bàn phường Tân Thanh, thành phố Điện biên phủ, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
07/05/2019
07/05/2019
Số hiệu Trích yếu