Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

407/STNMT-QLĐĐ
V/v phối hợp kiểm tra hiện trạng và tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty xăng dầu Điện Biên tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
08/05/2019
08/05/2019
Số hiệu Trích yếu