Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

108/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trường THCS xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/05/2019
08/05/2019
Số hiệu Trích yếu