Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

400/STNMT-KHTC
tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
06/05/2019
06/05/2019
Số hiệu Trích yếu