Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

402/STNMT-KS
V/v phối hợp rà soát, cung cấp tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
08/05/2019
08/05/2019
Số hiệu Trích yếu