Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1249/UBND-KTN
Báo cáo tình hình thực hiện các dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
06/05/2019
06/05/2019
Số hiệu Trích yếu