Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

406/KH-STNMT
Giải quyết vướng mắc về diện tích chồng lấn về ranh giới 364 và diện tích xâm canh của người dân giữa huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La và 2 huyện Tuần gIáo, Mường Ảng
Quản lý đất đai
Kế hoạch
03/05/2019
03/05/2019
Số hiệu Trích yếu