Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

106/TTr-STNMT
Về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện khu GPMB xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mịa dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
06/05/2019
06/05/2019
Số hiệu Trích yếu