Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

396/GM-STNMT
Giấy mời ( tổ chức kiểm tra, cắm mốc danh giới quy hoạch, giải phóng mặt bằng giai đoạn II của dự án đầu tư xây dựng CSHT để đấu giá quyề sử dụng đất ở tại phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
06/05/2019
06/05/2019
Số hiệu Trích yếu