Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

395/STNMT-KS
V/v nộp tiền cấp quyền KTKS năm 2017 của công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh tại mỏ đá Ka Hâu 2, xã Na Ư huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
06/05/2019
06/05/2019
Số hiệu Trích yếu