Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

386/STNMT-MT
V/v chỉnh sửa báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Huổi Chan 1 xã Mường Pồn huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
04/05/2019
04/05/2019
Số hiệu Trích yếu