Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

94/BC-STNMT
Báo cáo tổng hợp về việc trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
04/05/2019
04/05/2019
Số hiệu Trích yếu