Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

103/TTr-STNMT
Về việc xin chủ trương ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
04/05/2019
04/05/2019
Số hiệu Trích yếu