Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

394/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện lỵ Pú Tửu (Lô OM20), xã Thanh Xương, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
02/05/2019
02/05/2019
Số hiệu Trích yếu