Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

377/STNMT-ĐĐBĐ&VT
Về việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và kế hoạch chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
26/04/2019
26/04/2019
Số hiệu Trích yếu