Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

131/QĐ-STNMT
V/v cử công chức, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 16 dân chính đảng: Trần Thị Hương
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
02/05/2019
02/05/2019
Số hiệu Trích yếu