Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

381/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
02/05/2019
02/05/2019
Số hiệu Trích yếu