Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

382/STNMT-TNN
V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm ý tế huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
02/05/2019
02/05/2019
Số hiệu Trích yếu