Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

97/TTr-STNMT
V/v chuyển, bàn giao 03 chi nhánh trung phát triển quỹ đất thành phố ĐBP, TX Mường Lay và huyện ĐB thuộc trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc UBND TPĐBP, TX Mường Lay và huyện ĐB quản lý
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
22/04/2019
22/04/2019
Số hiệu Trích yếu