Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

96/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Huy Toan Điện Biên tại địa bàn phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Giao UBND thành phố Điện Biên Phủ quản lý theo quy hoạch
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/04/2019
26/04/2019
Số hiệu Trích yếu