Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

95/TTr-STNMT
Xử lý tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường từ bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng hạng mục đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
25/04/2019
25/04/2019
Số hiệu Trích yếu