Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

361/GM-STNMT
Phối hợp kiểm tra hiện trạng khu vực đăng ký khai thác đá làm vật liệu XD thông thường trong diện tích dự án công trình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
24/04/2019
24/04/2019
Số hiệu Trích yếu