Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

360/CV-STNMT
V/v cung cấp danh mục công trình và chủ công trình hồ chứa thủy thủy điện, thủy lợi phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Công văn
24/04/2019
24/04/2019
Số hiệu Trích yếu