Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

83/BC-STNMT
Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Tìa Dinh huyện ĐBĐ tỉnh ĐB và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
24/04/2019
24/04/2019
Số hiệu Trích yếu