Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

356/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
22/04/2019
22/04/2019
Số hiệu Trích yếu