Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

124/GM-STNMT
Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
19/04/2019
19/04/2019
Số hiệu Trích yếu