Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

345/GM-STNMT
GM: Tổ chức phiên họp chính thức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
19/04/2019
19/04/2019
Số hiệu Trích yếu