Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

346/GM-STNMT
GM: Tổ chức phiên họp chính thức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường KT cát lòng sông Nậm Rốm
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
19/04/2019
19/04/2019
Số hiệu Trích yếu