Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

79/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra rà soát vị trí, ranh giới khu vực đề nghị cho chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Báo cáo
19/04/2019
19/04/2019
Số hiệu Trích yếu