Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

125/QĐ-STNMT
V/v viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ tại chức khóa XI huyện ĐB năm 2019 - 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
19/04/2019
19/04/2019
Số hiệu Trích yếu