Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

341/STNMT-KHTC
Vv góp ý kiến đối với Dự thảo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
18/04/2019
18/04/2019
Số hiệu Trích yếu